Vizitarea sau folosirea site-ului www.proconstructo.ro implica acceptarea Conditiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea in bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a Termenilor si Conditiilor.

www.proconstructo.ro este administrat de S.C. 01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP S.R.L. cu sediul in Str. Drumeagului nr. 10, Sector 3, Jud. BUCURESTI, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J40/8614/14.07.2015, CUI RO34774030.
Ne rezervam dreptul de a efectua modificari ale acestor Termeni si Conditii precum si orice modificari site-ului www.proconstructo.ro fara o notificare prealabila. Accesand pagina Termeni si Conditii, puteti citi intotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi.

Pret si modalitati de plata:
Preturile prezentate includ TVA.
Plata serviciilor se efectueaza in numerar/cash sau transfer bancar.

Drepturile de autor (Copyright)
Intregul continut al site-ului www.proconstructo.ro, incluzand, texte, imagini, grafice, elemente de grafica web, scripturi si orice alte date, este proprietatea Start Web Solutions SRL sau a furnizorilor sai si este protejat conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul scris a oricaror elemente de pe site-ul www.proconstructo.ro, sau a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuala puteti folosi adresa de mail office@proconstructo.ro.

Limitari privind utilizarea anumitor tehnici de comunicatie la distanta
Urmatoarele tehnici de comunicatie la distanta necesita acordul prealabil al consumatorului:
a) sistem automatizat de apel fara interventie umana (automat de apel);
b) telefon cu interventie umana;
c) adresa de posta electronica (e-mail)
d) imprimat neadresat;
e) imprimat adresat;
f) scrisoare tipizata;

Fiind de acord cu acesti Termeni si Conditii clientul isi isi asuma in totalitate drepturile si obligatiile site-ului www.proconstructo.ro.

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operator:  01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP SRL, cu sediul social  în București, Strada Drumeagului nr. 10, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/8614/2015, CIF 34774030, e-mail contact@proconstructo.ro

Baza legală și scopul prelucrării: Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin completarea prezentei cereri sunt prelucrate în scopul prestarii de servicii in domeniul instalatii de gaze naturale.

     Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal: art. 6 alin. (1) lit.c) din Regulamentul general privind protecția datelor -prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului. 

                Furnizarea de către dumneavoastră a datelor cu caracter personal, nume si prenume, adresa de e-mail, reprezintă o obligație legală, iar refuzul dumneavoastră de a furniza datele prin completarea secțiunilor aferente formularului online conduce la imposibilitatea colaborarii cu societatea noastra.

                Persoanele vizate: persoana fizică, persoana împuternicită a persoanei fizice, persoane juridice.

                Datele cu caracter personal comunicate de catre dvs. sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

                  Stocarea datelor cu caracter personal: Informațiile înregistrate pe site-ul www.proconstructo.ro in sistem  informatic integrat sunt stocate pe durată nelimitată.

           Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal:  01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în scopul respectării tuturor dispozițiilor legale referitoare la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.          

           Drepturile persoanei vizate:dreptul de informare și acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

                Exercitarea drepturilor menționate, în condițiile și excepțiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, se poate face printr-o cerere scrisă, datată șisemnată, transmisă prin poștă la adresa: București, Strada Drumeagului nr. 10, sector 3 sau  prin e-mail la adresa: contact@proconstructo.ro

                Totodată, aveți dreptul de a face plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București).

Contactează echipa noastră.