Contactează experții Pro Constructo pentru o estimare instant.
Suntem disponibili:
 • Monday 09:00 - 18:00
 • Tuesday 09:00 - 18:00
 • Wednesday 09:00 - 18:00
 • Thursday 09:00 - 18:00
 • Friday 09:00 - 18:00
 • Saturday 09:00 - 18:00

Supraveghere instalații sub presiune

“Pct. 1. Persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaza instalatii/echipamente prevazute în anexa nr. 2 pct. 1-4 şi în anexa nr. 3 pct. 1-3 şi 8 are obligatia sa le înregistreze la ISCIR, sa tina evidenta centralizata a acestora şi sa comunice la ISCIR orice modificare intervenita în situatia tehnica sau juridica a acestora, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice.

Pct. 2. Persoana fizica sau juridica ce detine / utilizeaza instalatii / echipamente prevazute la alin. (1) are obligatia sa asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnica în utilizare a instalatiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescriptiilor tehnice.

Art. 25. –  d) nerespectarea prevederilor art. 15, se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei.”

Extras din LEGEA 64/ 21 martie 2008 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.

Servicii Supraveghere Instalatii sub Presiune

Comanda Servicii RSVTI Profesioniste in Bucuresti

Operatiuni specifice RSVTI (Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor) conform specificatiilor tehnice ISCIR (Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat):

 • a) Identificare si inregistrare de echipamente / instalatii din domeniul ISCIR aflate in locatiile Beneficiarului, precum si transmiterea acestor date spre inregistrare la inspectia teritoriala ISCIR de care acesta apartine;
 • b) Supraveghere efectuare ,in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice – Colectia ISCIR, a operatiilor de montare, instalare, punere in functiune, exploatare, intretinere,verificare, reparare, scoatere din uz in vederea conservarii sau casarii a instalatiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR sau a unor componente ale acestor instalatii / echipamente aflate in evidenta Beneficiarului, numai de catre persone juridice autorizate de ISCIR;
 • c) Instruire ,supraveghere si indrumare personal/ operatori de deservire a instalatiilor/ echipamentelor sub incidenta ISCIR in vederea exploatarii corecte si legale, in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice-Colectia ISCIR si informarea in scris a Beneficiarului in cazul constatarii nerespectarii regimului de folosire a lor;
 • d) Instruire, examinare si prelungire de autorizatii ale operatorilor de deservire a instalatiilor/ echipamentelor sub incidenta ISCIR in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice-Colectia ISCIR si cu legislatia in vigoare.
 • e) Intocmire inregistrari aferente procesului de instruire, examinare si autorizare de personal, dupa caz, in ceea ce priveste respectarea prevederilor Prescriptiilor Tehnice Colectia ISCIR de exploatare a Instalatiilor/ echipamentelor in conditii de deplina siguranta;
 • f )Verificare existenta instructiuni de utilizare ale fiecarui echipament/ fiecarei instalatii, intocmire sau reactualizare, dupa caz.
 • g) Anuntare telefonic si/sau in scris, in maximum 8 ore de la data luarii la cunostinta, a inspectiei teritoriale ISCIR competente, despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile din evidenta Beneficiarului;
 • h) Informare in scris a Beneficiarului asupra necesitatii luarii urgente a tuturor masurilor necesare in vederea efectuarii unor revizii sau verificari la termenele scadente sau asupra necesitatii opririi instalatiilor si echipamentelor ISCIR in vederea efectuarii unor operatii de intretinere, inlocuire de piese sau reparatii atunci cand se constata o neconformitate in functionarea in conditii de siguranta a acestora;
 • i) Inregistrare evidenta instalatiilor/ echipamentelor intr-un registru si urmarirea efectuarii verificarilor tehnice oficiale, fara de care acestea nu pot functiona;
 • j) Urmarirea pregatirii instalatiilor/ echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora;
 • k) Urmarirea realizarii in termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica, examinarea in mod regulat a Registrului de Evidenta a Supravegherii functionarii echipamentelor / instalatiilor si luarea masurilor pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
 • l) Interzicerea manevrarii instalatiilor/echipamentelor de catre persoane neautorizate, atunci cand au cunostinta de acest lucru.

Autorizări Pro Constructo

PROCONSTRUCTO GROUP detine autorizari si certificari in domeniu:

– ISCIR – instalare, montare, reparare, intretinere, verificari tehnice periodice (VTP ISCIR) centrale si cazane < 9000 kw, arzatoare, automatizari, instalatii de ardere.
– ANRE – proiectare si executie, verificari si revizii tehnice periodice instalatii gaze naturale
– certificare ACCREDIA ISO 9001(calitate) si ISO 14001(mediu)
– certificare CCOC “Firma de incredere” anii 2016- pina in prezent.