Contactează experții Pro Constructo pentru o estimare instant.
Suntem disponibili:
  • Monday 09:00 - 17:00
  • Tuesday 09:00 - 17:00
  • Wednesday 09:00 - 17:00
  • Thursday 09:00 - 17:00
  • Friday 09:00 - 17:00
  • Saturday 09:00 - 17:00

Branșament gaze naturale

Asiguram consultanta in vederea obtinerii avizelor tehnice de racordare la sistemul de distributie gaze naturale in aria DISTRIGAZ SUD RETELE (bransamente/ extinderi de retea).

Tariful este de 500 lei/ dosar PF, 900 lei/ dosar PJ si include reprezentarea dvs. la Operatorul de retea pentru:

-intocmirea dosarului de documente – lista documente necesare mai jos.

-depunerea si inregistrarea dosarului

-obtinerea ofertei tehnice de racordare

-obtinerea avizului tehnic de racordare

-corespondenta si instiintari pana la semnarea contractului de racordare

NOTE:

*Bransament = portiunea de teava din conducta principala si pana la limita de proprietate, unde se monteaza firida si regulatorul de gaz

*Instalatie de utilizare = portiunea de teava de la limita de proprietate si pana la consumatorii de gaz

*Efectuam doar instalatii de utilizare gaze, pentru moment nu executam bransamente sau extinderi de retea gaze.

Bransare gaze

Documente necesare

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA ACORDULUI DE ACCES DISTRIGAZ, IN VEDEREA RACORDARII IMOBILULUI LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE(BRANSAMENT)

Persoane fizice:
a) copie B.I./ C.I.;
b) copie act deţinere spaţiu(pentru adresa unde se doreşte racordarea) sau copie act de închiriere spatiu, cu acordul coproprietarilor sau al proprietarilor(după caz) şi copii B.I./ C.I. ale acestora;
c) acordul investitorului conductei/branşamentului/coloanei de gaze naturale (după caz);

Persoane juridice:
a) copie a certificatului de înmatriculare si a B.I./ C.I. administrator firma
b) copie act deţinere spaţiu(pentru adresa unde se doreşte racordarea) sau copie act de închiriere spatiu, cu acordul coproprietarilor sau al proprietarilor(după caz) şi copii B.I./ C.I. ale acestora;
c) acordul investitorului la conducta stradală/ branşament/ coloana de gaze(după caz);

În vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire se vor prezenta următoarele documente pentru BUCURESTI(toate sectoarele) SI ILFOV:
• Copie C.I.;
• Copie legalizată a Certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului (în cazul persoanelor juridice + C.I. administrator);
• Copie legalizată a actelor de proprietate ale imobilului( teren şi casă);
• Copie legalizată a Autorizaţiei de Construire (dacă există);
• Copie intabulare imobil;
• Copie plan de amplasament si planuri de arhitectura imobil;
• Extras carte funciară imobil (original);
• Declaraţie notarială a solicitantului din care să reiasă că imobilul nu face obiectul niciunui litigiu (original);
• Declaratie notariala investitori initiali conducta (original)
• Acord notarial al coproprietarilor imobilului din care să reiasă că sunt de acord cu executarea lucrării de racordare la sistemul de distribuţie gaze naturale si incheierea contractului de furnizare pe numele titularului (original);
• Copie planuri cadastrale cu reţele edilitare, scara 1/500, respectiv 1/2000, vizate spre neschimbare;
• Certificat de rol fiscal (original).