Răspundem prompt, intervenim rapid!
 Retele de distributie si instalatii de utilizare exterioare

Retele de distributie si instalatii de utilizare exterioare

Traseele retelelor de distributie si instalatiilor de utilizare exterioare sunt, pe cat posibil, rectilinii. La stabilirea traseelor retelelor de distributie si instalatiilor de utilizare se acorda prioritate respectarii conditiilor de siguranta.

Conductele retelelor de distributie se monteaza subteran. In cazul in care nu exista conditii de montare subterana, conductele retelelor de distributie din otel se pot monta suprateran, in conditii justificate de catre proiectant si inscrise in certificatul de urbanism. In cazul in care nu exista conditii de montare subterana, tronsoane ale retelelor de distributie din polietilena se pot monta suprateran in tuburi de protectie sau se intercaleaza  un tronson de conducta din otel.

     Conductele instalatiilor de utilizare exterioare se monteaza:

a) din otel, suprateran / subteran;

b) din polietilena, subteran.

    Conductele supraterane ale retelelor de distributie si ale instalatiilor de utilizare exterioare se pot monta, in functie de conditiile locale, pe :

a) peretii exteriori ai cladirilor din caramida sau beton;

b) garduri stabile din caramida sau beton;

c) stalpi metalici sau din beton si estacade.

Conductele supraterane ale retelelor de distributie se pot monta, cu respectarea alin.(1), la inaltimi de pana la 6 m de la suprafaaa solului.    Conductele supraterane ale retelelor de distributie si ale instalatiilor de utilizare exterioare se protejeaza impotriva descarcarilor electrice conform reglementarilor specifice.

      Pe peretii cladirilor cu risc foarte ridicat de incendiu, asociat pericolului de explozie, se admite montarea numai a instalatiei proprii de alimentare cu gaze naturale.

      Se interzice:

a) montarea retelelor de distributie si instalatiilor de utilizare din polietilena in soluri saturate cu produse petroliere sau solventi agresivi pentru acestea;

b) vehicularea prin retelele de distributie si instalatiile de utilizare din polietilena a gazelor naturale care contin faza lichida rezultata din condensarea hidrocarburilor grele.

     Intrarea in cladiri a bransamentelor sau a instalatiilor de utilizare se realizeaza suprateran, prin traversarea peretelui exterior al cladirilor; este interzisa intrarea acestora in pardoseala sau sub pardoseala cladirilor.

In cazuri exceptionale, pentru cladiri la care nu se poate realiza solutia supraterana, intrarea bransamentelor sau instalatiilor de utilizare in cladiri se realizeaza prin intermediul unui camin de aerisire in care se monteaza robinetul de bransament si/sau de incendiu, dupa caz. Robinetele montate in camine sunt cu tija inalta pentru ca manevrarea sa se poata face de la suprafata solului, iar caminele sunt acoperite cu gratare si au asigurata evacuarea permanenta a apelor infiltrate.

Solutia prevazuta la alin. (2) se permite cu conditia avizarii de catre operatorul SD a tuturor masurilor suplimentare necesare pentru alimentarea cu gaze naturale în condiţii de siguranta, inclusiv montarea in incaperea prin care se face alimentarea cu gaze naturale a unui detector a gazelor naturale avand limita inferioara de detectie de 2% CH4 in aer si care actioneaza automat asupra robinetului de inchidere (electroventil) a alimentarii cu gaze naturale.

   Este interzisa montarea retelelor de distributie si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de modul de pozare:

a) in terenuri susceptibile la tasari, alunecari, erodari etc.;

b) sub constructii de orice categorie;

c) in tunele si galerii;

d) in canale de orice categorie avand comunicatie directa cu cladiri;

e) la nivel inferior fundatiei cladirilor invecinate, situate la distante de pana la 2 m;

f) sub linii de tramvai sau cale ferata, paralel cu acestea la o distanta, masurata in proiectie orizontala.

   Pentru alimentarea posturilor de reglare situate in firide, bransamentele se pot executa cu iesire directa in firide.

Este interzisa montarea bransamentelor inzidite in elemente de constructie.

Este interzisa intrarea instalatiilor de utilizare din firidele de bransament direct in interiorul cladirilor.

    In scopul identificarii conductelor si bransamentelor din otel, montate suprateran, acestea se marcheaza din 2 in 2 m cu simbolul: GNPM, GNPR sau GNPJ, dupa caz, in functie de regimul de presiune.

Marcarea retelelor de distributie subterane se realizeaza de catre executant prin inscriptii pe placute amplasate pe constructii, pe stalpi sau pe alte repere fixe din vecinatate; distanta dintre placutele inscriptionate nu va fi mai mare de 30 de metri.

     Pe traseele fara constructii si pe camp, acolo unde nu sunt puncte fixe pentru marcarea traseului, se monteaza borne inscriptionate, din teava sau beton, la distante de 150 m intre ele.

     Pe placute /borne se specifica urmatoarele caracteristici: regimul de presiune, materialul tubular ( OL sau PE), distanta masurata pe orizontala intre axul conductei si placuta /borna (L) si adancimea de pozare a conductei (h). ( Exemplu: GNPR – PE, L = 2,5 m, h = 0,9 m).

    In scopul identificarii, retelele de distributie pot fi insotite pe traseu de sisteme de semnalizare /detectie. In localitati, retelele de distributie se monteaza numai in domeniul public.

Retelele de distributie subterane se monteaza pe trasee mai putin aglomerate cu instalatii subterane, tinand seama de urmatoarea ordine de preferinta:

a) zone verzi;

b) trotuare;

c) alei pietonale;

d) carosabil.

Se evita terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane, cele cu actiuni puternic corozive si cele cu pericol de alunecare; pentru cazuri deosebite in care nu este posibila evitarea amplasarii in terenurile mentionate, se prevad masuri speciale de protectie.

Pentru situatiile de exceptie (cai de acces private), solutiile de alimentare se stabilesc de operatorul SD, cu acceptul scris al proprietarilor acestora, prin care se acorda operatorului SD dreptul de uz si servitute pentru retelele amplasate pe proprietatea lor.

     Retelele de distributie si instalatiile de utilizare subterane se monteaza la adancimea minima de montaj de 0,9 m de la generatoarea superioara a acestora sau a tubului de protectie, dupa caz. La capatul bransamentului, adancimea minima de montare este de 0,5 m.

La stabilirea adancimii de montare se are in vedere ca temperatura de inghet a solului poate afecta caracteristicile mecanice ale conductelor din polietilena. In cazul in care prevederile de la alin. (1) şi (2) nu pot fi respectate, proiectantul poate reduce adancimea de montare, cu acordul operatorului SD si cu prevederea unor masuri de protectie suplimentare.

     Se interzice montarea retelelor de distributie si instalatiilor de utilizare din polietilena in zone in care temperatura degajata depaseste temperatura pentru care producatorul tevii din polietilena garanteaza functionarea in conditii de securitate. Daca nu se pot evita zonele prevazute la alin. (1), se intercaleaza un tronson de conducta din otel.

Ai intrebari? Noi avem raspunsuri! Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!

Ai intrebari? Noi avem raspunsuri! Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!

Aveti intrebari? Noi avem raspunsuri!
Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!