Răspundem prompt, intervenim rapid!
 Piata gazelor naturale

Piata gazelor naturale

Romania are cea mai mare piata de gaze naturale din Europa Centrala si a fost prima tara care a utilizat gazele naturale in scopuri industriale. Piata gazelor naturale a atins dimensiuni record la inceputul anilor ’80, ca urmare a aplicarii unor politici guvernamentale orientate catre eliminarea dependentei de importuri. Aplicarea acestor politici a dus la o exploatare intensiva a resurselor interne, avand ca rezultat declinul productiei interne.
In contextul reformelor radicale din domeniul structural si institutional care au caracterizat economia romaneasca dupa 1989 si care au avut drept scop descentralizarea serviciilor in vederea cresterii calitatii si eficientei acestora, piata de energie din Romania a fost deschisa gradual catre concurenta, ca parte integranta a conceptului de liberalizare a economiei nationale si de libera circulatie a bunurilor si serviciilor.
In particular, sectorul romanesc al gazelor naturale a fost supus unui proces de restructurare profunda, avand drept principali piloni:

 • Separarea activitatilor in sectoare autonome de producere, inmagazinare, transport si distributie
 • Diminuarea concentrarii productiei de gaze naturale si a importului prin acordarea de licente si autorizatii unui numar din ce in ce mai mare de companii
 • Reglementarea accesului nediscriminatoriu al tertilor la sistemul de transport.

Prin restructurarea sectorului gazelor naturale au fost create premisele pentru initierea procesului de privatizare in sector.
Transformarile profunde in configuratia pietei si a sectorului de gaze naturale, care au avut loc din anul 2000 si pana in prezent, au determinat adaptarea cadrului institutional si de reglementare la noile situatii.
Astfel, in sectorul energiei electrice, respectiv in cel al gazelor naturale, au fost infiintate autoritati de reglementare in octombrie 1998 (ANRE), respectiv 2000 (ANRGN), ca institutii publice autonome, avand drept atributii principale elaborarea reglementarilor necesare functionarii pietei de energie electrica, respectiv gaze naturale, in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor, precum si aplicarea si urmarirea aplicarii reglementarilor emise.
In luna aprilie 2007, a fost realizata unificarea celor doua autoritati de reglementare.

Totodata, a fost creat si perfectionat continuu cadrul legal necesar desfasurarii activitatilor specifice sectorului gazelor naturale. Astfel, in anul 2004 a fost adoptata Legea gazelor nr. 351/2004, care reglementeaza, in principal: politica in domeniul gazelor naturale, organizarea, functionarea, rolul si atributiile autoritatii de reglementare, autorizatii, licente si atestarea in sectorul gazelor naturale, accesul la sistemele din sectorul gazelor naturale, obligatiile de serviciu public si protectia consumatorilor, piata, preturile si tarifele in sectorul gazelor naturale.

Legea gazelor a suferit modificari si completari care au derivat, in principal, din urmatoarele necesitati: accelerarea transpunerii reglementarilor europene in legislatia interna, redefinirea atributiilor autoritatilor publice in scopul adaptarii la noile forme de colaborare cu structurile UE, intarirea subsistemului organismelor consultative si neguvernamentale pentru cresterea rolului acestora in elaborarea strategiilor si programelor nationale privind protectia consumatorilor si in activitatea de supraveghere a pietei, diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale prin crearea conditiilor de natura tehnico-economica de transport al acestora.

Pe acest fundal structural, institutional si legislativ, piata gazelor naturale din Romania a fost liberalizata gradual. Procesul de liberalizare a fost insotit de masuri menite sa conduca la dezvoltarea pietei nationale si participarea acesteia la viitoarea piata unica si care au constat in:

 • acordarea de licente si autorizatii agentilor economici din sector
 • autorizarea personalului de specialitate din domeniu
 • elaborarea de reglementari tehnice si comerciale specifice
 • implementarea unor noi metodologii de tarifare, prin care s-a urmarit stimularea operatorilor licentiati in vederea realizarii de investitii si reducerii costurilor operationale
 • monitorizarea si controlul activitatii agentilor economici autorizati si licentiati

Rezultatul masurilor anterior mentionate se reflecta in structura actuala a pietei romanesti a gazelor naturale, care cuprinde, in prezent:

 • un operator al Sistemului National de Transport – SNTGN Transgaz S.A. Medias
 • 6 producatori: Petrom, Romgaz, Amromco, Toreador, Wintershall Medias, Aurelian Oil&Gas
 • 3 operatori pentru depozitele de inmagazinare subterana: Romgaz, Amgaz, Depomures
 • 34 de societati de distributie si furnizare a gazelor naturale catre consumatorii captivi – cei mai mari fiind Distrigaz Sud si E.ON Gaz Romania
 • 76 de furnizori pe piata en-gross

Piata gazelor naturale a fost deschisa gradual incepand cu anul 2001, dupa cum urmeaza: 10% in 2001, 25% in 2002, 30% in 2003, 40% in 2004, 50% in 2005, 65% la 1 ianuarie 2006, 75% la 1 iulie 2007, 100% pentru consumatorii noncasnici la 1 ianuarie 2007 si 100% pentru toti consumatorii la 1 iulie 2007.

De la 1 iulie 2007, piata este deschisa integral pentru toti consumatorii, acestia avand libertatea de a alege un furnizor de gaze naturale dintre cei licentiati de autoritatea de reglementare si de a-si negocia direct clauzele si pretul pentru furnizarea gazelor naturale. Consumatorul poate sa-si exercite calitatea de consumator eligibil in mod direct, fara a fi necesara indeplinirea niciunei formalitati administrative.
In acest context, in vederea cresterii transparentei asupra deschiderii pietei gazelor naturale si schimbarii furnizorului, ca premisa pentru succesul liberalizarii pietei, ANRE a elaborat si adoptat o Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale. Metodologia prezinta etapele procesului de schimbare a furzorului, precum si drepturile si obligatiile partilor implicate in acest proces.
Piata gazelor naturale din Romania este formata din segmentul concurential, care cuprinde comercializarea gazelor naturale intre furnizori si intre furnizori si consumatorii eligibili, si segmentul reglementat, care cuprinde activitatile cu caracter de monopol natural desfasurate in baza contractelor cadru (transport, inmagazinare subterana, distributie) si furnizarea la pret reglementat.

In segmentul concurential, preturile se formeaza liber, pe baza cererii si a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concurentiale. In segmentul reglementat al pietei, sistemele de preturi si tarife se stabilesc de catre autoritatea de reglementare, pe baza metodologiilor proprii elaborate in acest sens.
La nivelul lunii noiembrie 2007, gradul efectiv de deschidere a pietei era de 57,14%.
In anul 2006, consumul total de gaze naturale a fost de 17,2 miliarde m3, din care 2,6 miliarde m3 au reprezentat consumul casnic (15,8%). Pentru consumul curent s-au alocat din productia interna 12 miliarde m3, iar importul pentru consum a fost de 5,1 miliarde m3.
In vederea asigurarii unui cadru organizat privind alocarea in regim echitabil si nediscriminatoriu a gazelor naturale din productia interna si din import, a fost infiintat Operatorul de Piata, organizat in cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale Bucuresti, din structura SNTGN Transgaz SA Medias. In acest sens, actualul Operator de Piata:

 • stabileste lunar cotele procentuale cantitative ale amestecului de gaze naturale din productia interna si necesarul de import pentru toti furnizorii/distribuitorii de gaze licentiati, precum si pentru consumatorii eligibili
 • monitorizeaza zilnic achizitiile/consumurile de gaze intern/import
 • intocmeste lunar raportul privind achizitiile de gaze naturale din productia interna si din import de catre fiecare operator de pe piata de gaze din Romania si de catre fiecare consumator eligibil, transmitandu-le acestora dozajul import/total consum, in vederea facturarii gazelor

Totodata, pana la momentul convergentei pretului gazelor naturale din productia interna cu cel al gazelor naturale din import, pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor consumatorilor la sursele de gaze naturale din productia interna, furnizarea gazelor naturale la consumator se realizeaza in aceeasi structura intern/import a surselor.

In conformitate cu prevederile Ordinului comun MEF/ANRE/ANRM nr. 102136/530/97/2006, privind valorificarea cantitatilor de gaze naturale pe piata interna si masuri pentru intarirea disciplinei in sectorul gazelor naturale, structura amestecului de gaze naturale se determina lunar de Operatorul de Piata organizat in cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale, in conditiile acoperirii integrale si echilibrate a cererii pietei interne. Operatorul de Piata are obligatia de a urmari respectarea structurii amestecului de gaze naturale de catre toti operatorii licentiati si consumatorii eligibili din sectorul gazelor naturale.
Structura amestecului de gaze este afisata pe pagina de internet a ANRE. Pentru consumatorul captiv, obligatia respectarii structurii amestecului de gaze naturale revine furnizorului care desfasoara activitatea de furnizare reglementata. Pentru consumatorul eligibil, obligatia respectarii structurii amestecului de gaze naturale revine furnizorului daca acesta asigura intregul necesar de consum al consumatorului, respectiv consumatorului eligibil in cazul in care acesta isi asigura necesarul de consum din achizitii de la mai multi furnizori.
Dezvoltarea pietei de gaze naturale in urmatorii ani are in vedere urmatoarele:

 • dezvoltarea concurentei la nivelul furnizorilor de gaze;
 • continuarea implementarii unor metodologii de tarifare de tip „plafon”;
 • stimularea infiintarii si/sau reabilitarii unor zacaminte de gaze naturale, in scopul cresterii cantitatilor de gaze naturale din productia interna si limitarea dependentei de import;
 • diversificarea surselor de import.

 

Sursa: www.anre.ro

Ai intrebari? Noi avem raspunsuri! Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!

Ai intrebari? Noi avem raspunsuri! Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!

Aveti intrebari? Noi avem raspunsuri!
Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!