Răspundem prompt, intervenim rapid!
 Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale

Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale

Ce drepturi are furnizorul de gaze naturale?

– să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, şi, după caz, a majorării de întârziere pentru neachitarea facturii, precum şi a tarifului aferent reconectării, în vederea reluării furnizării gazelor naturale sistate conform contractelor încheiate cu clienţii;

– să limiteze și/sau să sisteze furnizarea gazelor naturale la clientul final, în condițiile specificate în contractul de furnizare;

Ce informaţii trebuie să conţină factura emisă de furnizorul de gaze naturale?

– data emiterii facturii,

– perioada de facturare,

– data scadenței facturii,

– indexul vechi și nou, cu precizarea dacă indexurile sunt citite sau estimate,

– puterea calorifică superioară,

– cantitatea de gaze naturale facturată exprimată în mc și MWh,

– prețul unitar,

– modalitatea de plată,

– denumirea fiecărei obligații de plată cuprinse în factură,

– valorile pentru fiecare mărime de facturat,

– valoarea totală de plată.

Ce obligaţii are furnizorul de gaze naturale?

– să desfășoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe baza de contracte comerciale încheiate cu clienții finali;

– să respecte prevederile standardului de performanță pentru serviciul de furnizare prestat;

– să înființeze un punct unic de contact pentru informarea clienților finali cu privire la drepturile și obligațiile acestora, la legislația în vigoare și la căile de soluționare a litigiilor, în cazul unui diferend;

– să permită clienților finali schimbarea furnizorului de gaze naturale, în mod gratuit, cu respectarea condițiilor contractuale, în termen de 3 săptămâni de la data solicitării, conform procedurii aprobate de ANRE;

– să pună la dispoziția clienților finali cel puțin doua modalități de plată;

– să răspundă la solicitările clientului final referitoare la desfășurarea activității de furnizare;

– să solicite operatorului de sistem întreruperea furnizării gazelor naturale, la cererea clientului final de gaze naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor clientului final sau ale operatorului de sistem;

– să informeze operatorul de sistem, în baza sesizării clientului final, în legătura cu defecțiunile constate de acesta în funcționarea echipamentului de măsurare și a instalațiilor operatorului de sistem, în vederea verificării și remedierii acestora;

– să recalculeze contravaloarea facturii reprezentând serviciile prestate privind furnizarea gazelor naturale, în cazul în care se constată defectarea sistemului/mijlocului de măsurare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

– să notifice clientului final orice intenție de modificare a contractului și să îl informeze pe acesta, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunța contractul, cu respectarea prevederilor contractuale în vigoare, în cazul în care nu acceptă noile condiții;

– să reia furnizarea gazelor naturale limitată și/sau sistată ca urmare a neîndeplinirii obligației de plată la termenele prevăzute în contract, în termen de maximum 24 de ore de la data efectuării de către clientul final a plații integrale a facturilor scadente, inclusiv a majorărilor de întârziere datorate conform prevederilor contractuale și, după caz, a tarifului aferent reconectării, cu condiția permiterii de către clientul final a accesului reprezentantului operatorului de sistem în vederea reconectării acestuia;

– să asigure înmagazinarea gazelor naturale, conform reglementărilor ANRE.

 

Sursa: www.anre.ro