Răspundem prompt, intervenim rapid!
 Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale

Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale

Ce drepturi are furnizorul de gaze naturale?

– să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, şi, după caz, a majorării de întârziere pentru neachitarea facturii, precum şi a tarifului aferent reconectării, în vederea reluării furnizării gazelor naturale sistate conform contractelor încheiate cu clienţii;

– să limiteze și/sau să sisteze furnizarea gazelor naturale la clientul final, în condițiile specificate în contractul de furnizare;

Ce informaţii trebuie să conţină factura emisă de furnizorul de gaze naturale?

– data emiterii facturii,

– perioada de facturare,

– data scadenței facturii,

– indexul vechi și nou, cu precizarea dacă indexurile sunt citite sau estimate,

– puterea calorifică superioară,

– cantitatea de gaze naturale facturată exprimată în mc și MWh,

– prețul unitar,

– modalitatea de plată,

– denumirea fiecărei obligații de plată cuprinse în factură,

– valorile pentru fiecare mărime de facturat,

– valoarea totală de plată.

Ce obligaţii are furnizorul de gaze naturale?

– să desfășoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe baza de contracte comerciale încheiate cu clienții finali;

– să respecte prevederile standardului de performanță pentru serviciul de furnizare prestat;

– să înființeze un punct unic de contact pentru informarea clienților finali cu privire la drepturile și obligațiile acestora, la legislația în vigoare și la căile de soluționare a litigiilor, în cazul unui diferend;

– să permită clienților finali schimbarea furnizorului de gaze naturale, în mod gratuit, cu respectarea condițiilor contractuale, în termen de 3 săptămâni de la data solicitării, conform procedurii aprobate de ANRE;

– să pună la dispoziția clienților finali cel puțin doua modalități de plată;

– să răspundă la solicitările clientului final referitoare la desfășurarea activității de furnizare;

– să solicite operatorului de sistem întreruperea furnizării gazelor naturale, la cererea clientului final de gaze naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor clientului final sau ale operatorului de sistem;

– să informeze operatorul de sistem, în baza sesizării clientului final, în legătura cu defecțiunile constate de acesta în funcționarea echipamentului de măsurare și a instalațiilor operatorului de sistem, în vederea verificării și remedierii acestora;

– să recalculeze contravaloarea facturii reprezentând serviciile prestate privind furnizarea gazelor naturale, în cazul în care se constată defectarea sistemului/mijlocului de măsurare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

– să notifice clientului final orice intenție de modificare a contractului și să îl informeze pe acesta, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunța contractul, cu respectarea prevederilor contractuale în vigoare, în cazul în care nu acceptă noile condiții;

– să reia furnizarea gazelor naturale limitată și/sau sistată ca urmare a neîndeplinirii obligației de plată la termenele prevăzute în contract, în termen de maximum 24 de ore de la data efectuării de către clientul final a plații integrale a facturilor scadente, inclusiv a majorărilor de întârziere datorate conform prevederilor contractuale și, după caz, a tarifului aferent reconectării, cu condiția permiterii de către clientul final a accesului reprezentantului operatorului de sistem în vederea reconectării acestuia;

– să asigure înmagazinarea gazelor naturale, conform reglementărilor ANRE.

 

Sursa: www.anre.ro

Ai intrebari? Noi avem raspunsuri! Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!

Ai intrebari? Noi avem raspunsuri! Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!

Aveti intrebari? Noi avem raspunsuri!
Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!