Răspundem prompt, intervenim rapid!
 Drepturile si obligatiile consumatorilor de gaze naturale

Drepturile si obligatiile consumatorilor de gaze naturale

Ce drepturi are consumatorul de gaze naturale?

– să își aleagă furnizorul și să negocieze direct contracte de furnizare cu acesta;

– să aibă acces la sistem în condiţiile legii şi să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

– să solicite și să primească penalitățile suportate de către furnizor/operatorul de sistem pentru neîndeplinirea obligațiilor;

– să solicite și să primească de la furnizor toate datele relevante privind propriul consum, referitoare la cantitatea de gaze naturale consumată lunar și anual, exprimată în mc și MWh, pe ultimii 5 ani, fără sa i se perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu;

– să își schimbe furnizorul în mod gratuit, cu respectarea condițiilor contractuale, în termen de 3 săptămâni de la data solicitării, conform procedurii aprobate de ANRE;

– să i se pună la dispoziție de către furnizor cel puțin două modalități de plată;

– să solicite furnizorului întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor proprii sau ale operatorului de sistem;

– să solicite furnizorului modificarea și completarea contractului încheiat cu acesta;

– să fie notificat de către furnizor în mod corespunzător cu privire la orice intenție de modificare a contractului și să fie informat, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunța contractul, în cazul în care nu accepta noile condiții;

– să solicite furnizorului/operatorului de sistem să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor survenite;

– să primească un decont final de lichidare, după schimbarea furnizorului de gaze naturale, în termen de 6 săptămâni de la schimbarea furnizorului.

Ce obligaţii are consumatorul de gaze naturale?

– să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor, şi, după caz, majorările de întârziere, precum şi tariful aferent reconectării şi remedierii defecțiunilor constatate în urma verificărilor/reviziilor tehnice, în termenul și în condițiile prevăzute în contractul încheiat cu acesta;

– să permită accesul reprezentantului operatorului de sistem în scopul montării/demontării, sigilării, întreținerii, verificării sau citirii indexului echipamentului de măsurare, în situația în care acesta este amplasat pe proprietatea sa;

– să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice și ale operatorului de sistem, precum și toate celelalte instalații ale operatorului de sistem amplasate pe proprietatea sa;

– să sesizeze imediat furnizorul/operatorul de sistem în legătura cu orice defecțiune pe care o constata în funcționarea echipamentului de măsurare și a instalațiilor operatorului sistemului la care este racordat, amplasate pe proprietatea sa;

– să folosească exclusiv aparate de utilizare care respecta cerințele legislației în vigoare și să efectueze verificarea periodică a acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare;

– să încheie un contract cu un operator economic autorizat de ANRE pentru a efectua, contra cost, verificarea și revizia tehnica periodică a instalației de utilizare, în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE; operațiunile de verificare tehnică a instalației de utilizare se vor efectua la maximum 2 ani, iar cele de revizie tehnică la maximum 10 ani;

– să permită accesul reprezentantului operatorului economic autorizat de ANRE pentru a efectua verificarea și revizia tehnică periodică a instalației de utilizare.

 

Sursa: www.anre.ro

Ai intrebari? Noi avem raspunsuri! Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!

Ai intrebari? Noi avem raspunsuri! Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!

Aveti intrebari? Noi avem raspunsuri!
Completeaza formularul si te contactam in 30 de minute!