DECLARATIA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protectia datelor cu caracter personal in mediul online a devenit o necesitate legiferata si obligatorie. Orice operator trebuie sa informeze clientul/colaboratorul despre prelucrarea datelor cu caracter personal si sa garanteze pastrarea acestora in siguranta.

S.C. 01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP S.R.L. cu sediul in Strada Drumeagului nr. 10, Sector 3, București,, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/ 8614/ 14.07.2015, CIF RO34774030 in calitate de operator va instiinteaza pe aceasta cale despre prelucrarea si pastrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal transmise prin operatiuni de furnizare de servicii si produse.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL

– informatii privind persoana fizica identificata/identificabila: nume, prenume, adresa, e-mail, telefon, semnatura, informatii financiare, informatii solicitate de autoritati specifice furnizarii de servicii si produse, informatii din monitorizare audio-video ca urmare a vizitei clientului intr-o locatie in care se furnizeaza serviciile S.C. 01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP S.R.L., monitorizare audio-video in timpul serviciilor de suport tehnic, IP-ul, orice alte informatii necesare desfasurarii activitatii a S.C. 01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP S.R.L..
– orice actiune (set de actiuni) precum colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare, alaturarea ori combinarea, blocarea, arhivarea, stergerea, distrugerea care opereaza asupra datelor poate intra in sfera datelor cu caracter personal (direct sau indirect).

COLECTAREA INFORMATIILOR

Surse de colectare a informatiilor:
1.atunci cand se foloseste www.proconstructo.ro sau se folosesc aplicatii ale S.C. 01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP S.R.L., se pot cere completari de formulare, chestionare (fara obligativitatea acceptarii) necesare furnizarii serviciilor;
2. tranzactii directe si indirecte intre S.C. 01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP S.R.L., parteneri si utilizatori;
3. surse externe specifice institutiilor publice.

Cum colectam date personale de la utilizatorii www.proconstructo.ro
– direct;
– folosind browserul utilizatorului si datele de trafic;
– folosind cookie-uri.

1. Colectarea directa a datelor cu caracter personal.
A1. Plasarea unei comenzi (cu sau fara creare de cont) pe www.proconstructo.ro poate insemna cererea de nume, prenume, adresa, email si orice alte date necesare procesului de contractare, facturare si livrare.
• datele contractuale sunt pastrate 3 ani (prescriptie generala);
• datele fiscale sunt pastrate 10 ani (legislatie fiscala);
• nu se pot onora comenzi fara datele de mai sus.

A2. In cadrul serviciilor de asistenta oferite va putem ruga sa ne oferiti numarul de telefon sau adresa de email pentru a va putea contacta in vederea solutionarii problemei dumneavoastra (la nevoie se pot cere si alte date care intra in categoria datelor cu caracter personal). Comunicarea in cadrul serviciilor de asistenta a www.proconstructo.ro poate fi inregistrata.

A3. Subscrierea la newsletter vine cu rugamintea de a ne furniza o adresa de email pentru o comunicare personalizata, pastrarea incetand odata cu revocarea consimtamantului.

A4. Platile efectuate in contul nostru sunt procesate de partenerii nostri bancari , informatiile bancare fiind transmise acestora.

2. Colectarea datelor personale folosind datele de trafic

In timpul vizitei pe www.proconstructo.ro de pe orice dispozitiv furnizati informatii precum adresa dumneavoastra de IP, ora vizitei, localizarea, paginile vizitate. Serviciile externe de analiza a traficului (ex. Google Analytics) sunt folosite exclusiv de catre www.proconstructo.ro pentru imbunatatirea serviciilor si pentru asigurarea si mentinerea securitatii site-ului.

3. Colectarea datelor prin intermediul cookie-urilor (per sesiune si fixe)
Cookie-urile sunt folosite pentru a retine parolele, preferintele de limba, filtrele pentru protectia minorilor, tipurile de reclame agreate sau limitarea lor.

IN CE SCOPURI PRELUCREAZA S.C. 01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP S.R.L. DATELE CU CARACTER PERSONAL

S.C. 01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP S.R.L. identifica (prin mijloacele fixe definite mai sus) potentiali utilizatori care acceseaza serviciile furnizate, monitorizeaza operatiuni in acest sens, realizeaza sondaje si/sau profiluri in cadrul activitatilor de marketing , realizeaza analize interne specifice serviciilor furnizate. S.C. 01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal si in vederea solutionarii diverselor proceduri de natura juridica care au legatura cu furnizarea de servicii. arhivarea lor facandu-se atat fizic cat si electronic. Exista institutii ale statului roman reglementate legal care pot cere rapoarte care sa cuprinda date cu caracter personal.

IN CE TEMEI SE PRELUCREAZA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Legea care defineste General Data Protection Regulation a fost promulgata si produce efecte si pe teritoriul Romaniei astfel:
– (art. 6(1) b GDPR) – se refera la colectarea datelor cu caracter personal prin intermediul formularului de comanda;
– (art. 6 (1) c GDPR) se refera la datele obligatorii necesare emiterii de facturi;
– (art 6 (1) a GDPR) este nevoie de cererea consimtamantului in vederea folosirii datelor cu caracter personal pentru marketing (abonarea la newsletter, cookie-uri etc.);
– (art 6 (1) f GDPR si legea 506/2004 art 12 (2)) se refera la interesul legitim al www.proconstructo.ro in vederea securizarii si optimizarii site-ului propriu (considerent 49 GDPR).

COMUNICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ESTE OBLIGATORIE PENTRU UTILIZATOR,

refuzul lor duce la imposibilitatea furnizarii de servicii. Utilizatorul are dreptul de a refuza prelucrarea datelor cu scopul de a fi folosite in marketing direct.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Am precizat mai sus scopurile in vederea carora se colecteaza datele cu caracter personal. Totodata, daca este cu adevarat necesar S.C. 01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP S.R.L. poate pune la dispozitia autoritatilor legale si partenerilor contractuali diverse date cu caracter personal (limitate) ale utilizatorilor pe care acestia din urma se obliga sa nu le foloseasca in alt scop (ex. autoritati publice, auditori, juristi, contabili, societati care fac parte din grupul S.C. 01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP S.R.L.).

In baza legii nr. 2016/679 (GDPR) adoptata de Parlamentul European exista posibilitatea de TRANSFER AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN AFARA TARII.

Datele cu caracter personal pot fi stocate atat timp cat prevede legea, respectiv 3 ani pentru stocarea datelor contractuale si 10 ani pentru stocarea datelor financiare. Prelucrarea datelor se poate face pana la momentul in care s-a atins scopul care a vizat culegerea lor, momentul urmator implicand arhivarea sau distrugerea lor.

MASURILE PRIVIND SECURITATEA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

– este mandatorie pastrarea confidentialitatii datelor motiv pentru care utilizatorii folosesc numele propriu si parola;
– orice utilizator care acceseaza/colecteaza/modifica date cu caracter personal este inregistrat cu data, ora si operatiunea efectuata;
– doar utilizatorii autorizati au dreptul sa imprime facturi, avize, contracte si alte acte care contin date cu caracter personal.
Utilizatorul sau posibilul utilizator care intra in incidenta prelucrarii datelor cu caracter personal are urmatoarele drepturi:

  1. Dreptul de a fi informat despre colectarea datelor conform art. 13 si 14 GDPR;
  2. Dreptul de a avea acces la datele prelucrate – art. 15 GDPR;
  3. Dreptul de a cere modificarea sau chiar stergerea datelor – art. 17 GDPR, mai putin exceptiile prevazute de lege;
  4. Dreptul de a cere o minima prelucrare sau de a refuza prelucrarea datelor cu caracter personal – art. 18 GDPR;
  5. Dreptul de transfer al datelor catre alt operator – art. 20 GDPR
  6. Retragerea dreptului de prelucrare a datelor dupa ce initial s-a dat consimtamantul;
  7. Refuzul prelucrarii datelor in scopuri de marketing si crearea de profiluri;
  8. Atunci cand se simte nedreptatit utilizatorul are dreptul de a apela la ANSPDCP sau de a se indrepta catre instanta de judecata competenta.

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operator:  01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP SRL, cu sediul social  în București, Strada Drumeagului nr. 10, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/8614/2015, CIF 34774030, e-mail contact@proconstructo.ro

Baza legală și scopul prelucrării: Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin completarea prezentei cereri sunt prelucrate în scopul prestarii de servicii in domeniul instalatii de gaze naturale.

     Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal: art. 6 alin. (1) lit.c) din Regulamentul general privind protecția datelor -prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului. 

                Furnizarea de către dumneavoastră a datelor cu caracter personal, nume si prenume, adresa de e-mail, reprezintă o obligație legală, iar refuzul dumneavoastră de a furniza datele prin completarea secțiunilor aferente formularului online conduce la imposibilitatea colaborarii cu societatea noastra.

                Persoanele vizate: persoana fizică, persoana împuternicită a persoanei fizice, persoane juridice.

                Datele cu caracter personal comunicate de catre dvs. sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

                  Stocarea datelor cu caracter personal: Informațiile înregistrate pe site-ul www.proconstructo.ro in sistem  informatic integrat sunt stocate pe durată nelimitată.

           Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal:  01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în scopul respectării tuturor dispozițiilor legale referitoare la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.          

           Drepturile persoanei vizate:dreptul de informare și acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

                Exercitarea drepturilor menționate, în condițiile și excepțiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, se poate face printr-o cerere scrisă, datată șisemnată, transmisă prin poștă la adresa: București, Strada Drumeagului nr. 10, sector 3 sau  prin e-mail la adresa: contact@proconstructo.ro

                Totodată, aveți dreptul de a face plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București).

S.C. 01 PROCONSTRUCTO TOP SERVICES GROUP S.R.L. ISI REZERVA DREPTUL DE A ADUCE MODIFICARI ACESTEI DECLARATII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FARA A INSTIINTA IN PREALABIL, PUBLICAND PE SITE VERSIUNEA ACTUALIZATA.

Orice notificare poate fi adresata in format electronic la contact@proconstructo.ro sau in scris la adresa: Strada Drumeagului nr. 10, Sector 3, București,

Contactează echipa noastră.