Răspundem prompt, intervenim rapid!
 Statutul si rolul A.N.R.E.

Statutul si rolul A.N.R.E.

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, este autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii, independentă decizional, organizatoric şi funcţional, având ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea…